TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter

Katalógové číslo: c6b32ea7c737

✨ TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter, zakúpite u nás online v eshope vhodné pre zvieratá vo Vašich dvoroch a záhradách – TOP CENA ☝

Chovateľské Potreby - Výpredaj

Vždy AKCIE A ZĽAVY MESIACA

Poponáhľajte sa a získajte zľavy na CELÝ NÁKUP 5% platné pre všetky objednávky nad 100€

OFFSTORE_5

90,77  s DPH

Doručenie do 5-7 dní

Doručenie do 5-7 dní

10 Ľudí práve teraz sleduje tento produkt!
12 Položiek bolo predaných za posledných 30 dni
 • DPD / PickUp Point / BOX (do 20 Kg)

od 2,90 €

 • DPD / HOME / CLASSIC Kuriér (do 30 kg)

od 3,95 €

 • DPD / Poštový Express Kuriér (do 50 kg)

od 3,95 €

 • Osobný odber pre okres Stropkov

Na adrese

Tisinec 85, STROPKOV

 • Záruka 2 na roky
 • Vrátenie tovaru do 14 dní

Popis a informácie o produkte

Popis

TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter

Tetra
EX 500 / 700 / 1000 / 1500 Plus
VAROVANIE
Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby sa zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí len pod dohľadom alebo po poučení, ako zariadenie bezpečne používať. Tieto osoby musia byť spôsobilé chápať nebezpečenstvo so zariadením spojené. So zariadeniami si nesmú hrať deti. Deti nesmú zariadenia bez dohľadu čistiť ani vykonávať údržbu.
ÚVOD
Ďakujeme, že ste si vybrali kvalitný výrobok od spoločnosti Tetra. Ďalšie užitočné informácie a služby týkajúce sa tohto výrobku a fascinujúcich podvodných svetov Tetra nájdete na našich webových stránkach: www.tetra.net.
O TOMTO NÁVODE
Tento návod obsahuje informácie o bezpečnom používaní filtračných setov Tetra EX 500 Plus, EX 700 Plus, EX 1000 Plus a EX 1500 Plus. Než začnete zariadenia používať, prečítajte si návod. Návod sa dodáva ako súčasť zariadenia a je nutné ho uschovať pre budúce použitie.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prevencia úrazov elektrickým prúdom
• Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte neporušenosť puzdra a pripojovacieho kábla. Úpravy nie sú povolené.
• Zariadenie zapájajte iba do odborne nainštalovanej zásuvky. Sieťová zástrčka musí byť voľne prístupná, aby sa v naliehavom prípade dalo zariadenie rýchlo odpojiť z elektrickej siete.
• Ak sú časti puzdra alebo pripojovací kábel poškodené, okamžite vypojte zástrčku z elektrickej siete.
Prevencia zranení osôb
• Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovými materiálmi. Hrozí riziko udusenia.
• Pripojovací kábel veďte tak, aby nehrozilo zakopnutie.
Prevencia vzniku hmotných škôd
• Pokiaľ čerpadlo pobeží nasucho, tj. bez vody, dôjde k jeho poškodeniu.
• Neohýbajte pripojovací kábel príliš a chráňte ho pred akýmkoľvek poškodením.
• Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
Dbajte na symboly uvedené na zariadení
Nelikvidujte zariadenie s domovým odpadom, recyklujte ho.
Trieda ochrany II: Kovové časti, ktoré môžu viesť k prerazeniu prúdu, sú izolované.
Určené iba na použitie v budovách.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU
Popis výrobku
Filter Tetra EX Plus je vodný filter pre akvária, ktorý sa inštaluje mimo akvária (vonkajší filter). Znečistená voda z akvária sa cez filter privádza systémom hadíc/rúrok a po vyčistení so systémom hadíc/rúrok privádza späť do akvária. Trojitá filtrácia (mechanická, biologická a chemická) produkuje krištáľovo čistú a zdravú vodu pre okrasné ryby a vodné rastliny.
POZNÁMKA
Pokiaľ v originálne zabalenom filtri zaznamenáte zvyškovú vlhkosť, nejedná sa o chybu, ale o známku kvality. Pred dodaním je každý filter skontrolovaný, aby bolo zaistené jeho správne fungovanie a vodotesnosť.

Zamýšľané použitie
Používajte filter Tetra EX Plus iba
• na čistenie akváriovej vody (sladké aj morské),
• vo vnútri budov,
• na účely súkromného chovu rýb,
• v súlade s technickými údajmi.
Filtračné prvky
Obr. A Popis
1 Hadicový adaptér
Na účely údržby je možné hadice pohodlne odpojiť od hlavy filtra bez toho, aby bolo nutné systém hadíc/rúrok vypúšťať.
2 Hlava filtra so sieťovým káblom
Vo vnútri hlavy filtra sa nachádza filtračné čerpadlo, ktoré behom prevádzky čerpá vodu cez filter
3 Krycia mriežka
4 Filtračné koše s filtračnými médiami
5 Puzdro filtra

Filtračné média
Obr. A Popis
6 Tetra CR FilterRings (keramické filtračné krúžky)
Filtračné krúžky zadržiavajú väčšie častice a zaisťujú rovnomerné
prúdenie vody v puzdre filtra tým, že vodu rozdeľujú do rôznych
smerov.
7 Tetra BF BioFoam (biologická filtračná huba)
Biologická filtračná huba zadržuje stredne veľké častice
a podporuje usadzovanie prospešných bakteriálnych kultúr, ktoré vodu biologicky čistia.
8 Tetra BB BioBalls (biologické filtračné guličky)
Filtračné guličky so špeciálnym makropovrchom podporujú usadzovanie prospešných bakteriálnych kultúr v ich vnútri a vodu biologicky čistia.
9 Tetra CF Carbon (uhlíkové filtračné médium)
Uhlíkové filtračné granule v sieťovom sáčku odstraňujú škodlivé
organické látky, zápach a zafarbenie vody.
10 Tetra FF FilterFloss (filtračný textilný vankúšik)
Filtračný textilný vankúšik zadržuje najmenšie častice, ktoré sú
prepúšťané ostatnými filtračnými prvkami.

Prvky systému trubiek
Obr. B Popis
1 Hadica (2 ks)
2 Upevňovací klip s prísavkou (6 ks)
3 Prívod v tvare písmena U
4 Teleskopická trubka
5 Sacie sitko
6 Penový predfilter
7 Vývod v tvare písmena U
8 Trubka trysky
9 Koncová trubka Trysky (s tesniacou zátkou)

PREVÁDZKA
Zapnutie a vypnutie
Zariadenie je zapnuté, keď je zástrčka zapojená do zásuvky. Pri vypojení zástrčky (bez napájania) sa vypne.

Ovládacie prvky
Obr. C Popis
1 Uzatváracia páčka
Poloha hore: Uzatvárací ventil je otvorený. Cirkulácia vody je
zapnutá.
Poloha dole: Uzatvárací ventil je uzavretý. Cirkulácia vody je vypnutá.
Poloha vpravo dole: Hadicový adaptér je odblokovaný a je možné ho
vybrať smerom hore.
2 Uzatváracie kohúty
Prietok je možné upraviť pomocou uzatváracieho kohútika IN (prívod). Pri používaní filtra musí byť uzatvárací kohút OUT (vývod) vždy úplne otvorený.
3 Tlačidlo Štart
Pokiaľ v puzdre filtra nie je žiadna voda (alebo je jej veľmi málo),
nemôže filtračné čerpadlo zaisťovať prietok vody. Ak niekoľkokrát
stlačíte tlačidlo Štart, voda sa napumpuje do puzdra filtra a filter
sa odvzdušní.

PRÍPRAVA NA PREVÁDKU
Filtračné médiá, ktoré sú súčasťou, sú umiestnené vo filtračných košoch vo vnútri puzdra filtra. U niektorých filtračných médií je nutné pred uvedením do prevádzky odstrániť obalovú fóliu a niektoré filtračné médiá je nutné pred použitím prepláchnuť vodou z vodovodu.
Postup: › obr. D
Pri vkladaní filtračných médií do filtračných košov dbajte na nasledujúce:
• Usporiadanie filtračných médií vo filtračných košoch závisí od typu filtra (› obr. A).
• Filtračné médiá nesmú vyčnievať za okraj filtračných košov.
• Segmenty rúrok vo filtračných košoch nesmú byť zakryté, pretože slúžia na prietok špinavej vody.
Pri vkladaní filtračných košov do puzdra filtra dbajte na nasledujúce:
• Poradie filtračných médií vo vnútri puzdra filtra závisí od typu filtra (› obr. A).
• Šípky na rukoväti filtračného koša a na okraji puzdra filtra musia byť zarovnané rovnako.
• Rukoväte filtračných košov je potrebné po vložení stlačiť dole.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
Postup: › obr. E
Pri inštalácii systému rúrok dbajte na nasledujúce:
• Stena akvária musí byť čistá, aby sa prísavky spoľahlivo prichytili.
• V akváriu musia byť priechodné otvory pre hadice.
• Aby filter nenasával piesok z akvária, musí byť medzi sacím sitkom a pieskom vzdialenosť najmenej 10 cm.
Pri výbere polohy zariadenia dbajte na nasledujúce:
• Aby filter správne fungoval, musí byť umiestnený v určitej vzdialenosti X (› obr. E) pod hladinou vody v akváriu.
• Hadica nesmie byť príliš skrútená alebo ohnutá, inak by zariadenie nemuselo správne fungovať. V prípade potreby hadicu skráťte.
• V blízkosti musí byť prístupná elektrická zásuvka.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
POZNÁMKA
• Filter sa musí po dobu cca 2 týždňov zabehnúť. Počas tejto doby do akvária nezavádzajte žiadne ryby ani rastliny!
Tip: Tetra SafeStart (príslušenstvo) umožňuje zavádzanie rýb a rastlín ihneď po založení akvária.
• Pred zavedením rýb a rastlín skontrolujte hodnoty vody, napríklad
testovacím prúžkom Tetra (príslušenstvo).
• Pokiaľ do vody pridávate liečivá, mali by ste používať iba filtračné médiá bez aktívneho uhlia, pretože aktívne uhlie rad liekov z vody absorbuje.

Postup: › obr. F
Pri uvádzaní do prevádzky dbajte na nasledujúce:
• Uzatváracia páčka na hlave filtra musí byť zatlačená až na doraz nahor (poloha „ON“). Oba uzatváracie kohúty musia byť úplne otvorené.
• Pre odvzdušnenie stlačte niekoľkokrát rýchlo za sebou tlačidlo Štart (čerpadlo), kým zo spätnej rúrky nezačne vytekať voda a prietok nie je stabilný.
• Uistite sa, že sú všetky hadicové spoje pevne pripojené.
• Doplňte vodu v akváriu, pretože hladina vody v ňom klesla po naplnení filtra.
• Umiestnite odtokovú rúrku do akvária tak, aby vytvárala mierne pohyby na hladine vody. To je dobré pre kvalitu vody. V prípade potreby je možné prietok upraviť pomocou uzatváracieho kohúta „IN“.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
VAROVANIE
Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení vypojte zástrčku zo zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

POZNÁMKA
Pri všetkých prácach na filtri vykonávajte vizuálnu kontrolu filtra. Odstráňte prípadné usadeniny a nečistoty. Chybné súčasti vymeňte za originálne náhradné diely.

Intervaly údržby
Dodržujte stanovené intervaly údržby nasledujúcich súčastí:
Súčasti Čistenie Výmena
Tetra FF FilterFloss – raz za mesiac
Tetra CF Carbon – po 2 až 4 týždňoch
Tetra BF BioFoam každých 6 mesiacov každý rok
Tetra BB BioBalls každý rok podľa potreby
Tetra CR FilterRings každý rok podľa potreby
Penový predfilter jeden krát za týždeň podľa potreby
Tesnenie hlavného filtra pri každej montáži každý rok
Jednotka rotoru raz za mesiac každý rok

Demontáž zariadenia
Postup: › obr. G
Pri demontáži dbajte na nasledujúce:
• Puzdro filtra je plné vody. Pri otvorení puzdra filtra môže táto voda vytekať alebo sa rozliať. Prijmite vhodné preventívne opatrenia. Filter napríklad umiestnite do dostatočne veľkej misy.
• Aby sa zabránilo úniku vody zo systému hadíc/rúrok, a tým aj z akvária pri otvorení puzdra filtra, musí byť uzatvárací ventil na hadicovom adaptéri vopred uzavretý. Za týmto účelom stlačte uzatváraciu páčku na hadicovom adaptéri až na doraz dole (poloha „OFF/Locked“).
Čistenie zariadenia, predfiltra a filtračného média
Postup: › obr. H
Pri čistení dbajte na nasledujúce:
• Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani roztoky.
• Na ochranu prospešných bakteriálnych kultúr odporúčame:
– čistiť alebo vymieňať filtračné médiá v rôznom čase,
– čistiť filtračné médium vodou z akvária.
Čistenie a výmena tesnení hlavy filtra
Tesnenie puzdra sa nachádza pod hlavou filtra.
Postup: › obr. I
Vezmite prosím na vedomie:
• Tesnenie je uložené v drážke a je možné ho z nej opatrne vytiahnuť.
• Tesnenie musí byť nepoškodené a čisté.
• Tesnenie sa nesmie pri inštalácii krútiť ani stláčať.

Čistenie a výmena rotora
Rotor je umiestnený v hlave filtra za otočným zámkom.
Postup: › obr. I
Montáž zariadenia
Postup: › obr. J
Pri montáži dbajte na nasledujúce:
• Poradie filtračných médií vo vnútri puzdra filtra závisí od typu filtra (› obr. A).
• Šípky na rukoväti filtračného koša a na okraji puzdra filtra musia byť zarovnané rovnako.
• Rukoväte filtračných košov je potrebné po vložení stlačiť dole.
• Kým na hlavu filtra nasadíte hadicový adaptér, uzatváracia páčka na hadicovom adaptéri musí byť na pravom doraze (v polohe „Unlocked“).
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak nie ste schopní problém odstrániť sami, obráťte sa na miestneho predajcu alebo zákaznícky servis spoločnosti Tetra.
Závada Príčina Riešenie
Hlava filtra nie je vodotesná, uniká voda. Upevňovacie klipy sa otvárajú. Zavrite ich.
Nečistoty, cudzie častice. Vyčistite.
Chybné tesnenie hlavy filtra. V prípade potreby vyčistite alebo vymeňte.
Motor nefunguje. Je vypnuté napájanie. Skontrolujte.
Chybný, zablokovaný rotor. V prípade potreby vyčistite alebo vymeňte.
Obmedzený prietok vody. Ventil je uzavretý. Otvorte.
Ohnuté hadice. Dajte do inej polohy.
Filter, filtračné médium alebo systém trubiek sú znečistené. V prípade potreby vyčistite alebo vymeňte.
Netesnosť alebo systém nasáva vzduch. Zastavte únik alebo umiestnite saciu trubku pod hladinu vody.
Voda necirkuluje Nedostatok vody v puzdre filtra. Niekoľkokrát stisnite tlačidlo Štart (pohyb pumpovania).
Vzduchová bublina vo filtri. Zväčšite vzdialenosť medzi filtrom a hladinou vody.
Únik. Zastavte únik.

LIKVIDÁCIA
Zariadenie obsahuje elektronické súčasti a nesmie sa likvidovať s bežným domovým odpadom.
• Zariadenie likvidujte tak, že ho odveziete do zberného dvora na recykláciu.
• Pred likvidáciou odrežte pripojovací kábel, aby sa zariadenie nedalo používať.
TECHNICKÉ ÚDAJE
EX 500 Plus EX 700 Plus EX 1000 Plus EX 1500 Plus
Pripojovacie napájanie 230
50
Spotreba energie 5,5 7,5 10,5 17,5
Doporučená veľkosť akvária ?100 100 – 200 150 – 300 300 – 600
Max. prietok čerpadla 910 1040 1150 1900
Max. prietok počas prevádzky 440 500 540 1030
Objem filtra 3,6 4,9 6,1 12,2
Počet filtračných košov 2 3 4 4
Ř hadice, vnútorný 16 22
Rozmery dĺžka 212 262
šírka 212 262
výška 343 392 441 544
Hmotnosť 4,0 4,5 4,8 8,5
Dĺžka sieťového kábla 1650
Stupeň krytia IP68

ZÁRUKA
Vďaka najmodernejšej výrobnej technológii, súčastiam najvyššej kvality a prísnym kontrolám kvality poskytujeme na zariadenie záruku tri roky od dátumu zakúpenia. Uschovajte si doklad o nákupe. Záruka sa nevzťahuje na prípady nesprávnej manipulácie, bežného opotrebovania a zásahy do technickej časti zariadenia. Vaše zákonné práva na záručné reklamácie zostávajú nedotknuté. V prípade reklamácie sa obráťte na svojho predajcu alebo na spoločnosť Tetra: www.tetra.net

Tento tovar TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter , taktiež hľadaný na webe v kľúčovej kategóriami ako Vonkajšie

Jedinečný produkt ako TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter, ktorý sa odlišuje od konkurencie vďaka svojim vlastnostiam, funkčnosti, dizajnu, alebo iným aspektom. Môže to byť produkt, ktorý je na trhu úplne nový, alebo produkt, ktorý existuje už dlhšie, ale prešiel inováciou a teraz ponúka niečo, čo iné produkty nemajú.

Výhody nákupu online

Nakupovanie online sa stáva stále obľúbenejším a to z mnohých dôvodov. Tu je prehľad najvýznamnejších výhod:

Pohodlie:

 • Nakupovať môžete z pohodlia domova, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Nemusíte nikam cestovať, hľadať parkovanie a tráviť čas v preplnených obchodoch.
 • Tovar si môžete nechať doručiť priamo domov alebo do práce.

Výber:

 • Online máte k dispozícii oveľa širší výber produktov ako v kamenných obchodoch.
 • Môžete ľahko porovnávať ceny a produkty rôznych predajcov.
 • Môžete si prečítať recenzie a hodnotenia produktov od iných zákazníkov.

Cena za TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter :

 • Online ceny sú často nižšie ako ceny v kamenných obchodoch.
 • Môžete ľahko nájsť zľavy a akcie.
 • Niektoré online obchody ponúkajú dopravu zdarma.

Čas:

 • Nakupovanie online vám môže ušetriť veľa času.
 • Nemusíte čakať v radoch pri pokladniach.
 • Môžete si tovar objednať a zaplatiť online v priebehu niekoľkých minút.

Ďalšie výhody:

 • Online nakupovanie je často ekologickejšie ako nakupovanie v kamenných obchodoch.
 • Môžete si uložiť svoje obľúbené produkty ako je TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter a obchody pre neskoršie nákupy.
 • Môžete si nastaviť upozornenia na zľavy a akcie.

✨ TETRA EX 700 PLUS vonkajší kanistrový filter, zakúpite u nás online v eshope vhodné pre zvieratá vo Vašich dvoroch a záhradách – TOP CENA ☝

Ďalšie informácie
Hmotnosť 2 kg
EAN

4004218302747

Dodanie

do 7 prac. dní

Doprava a Platba

Prehľad možností doručenia

Zverstore.sk ponúka ideálne spôsoby dopravy pre akúkoľvek požiadavku. Či už za nízku cenu prostredníctvom štandardnej balíkovej pošty, rýchlejšie cez Express kuriér Slovenskej Pošty ,alebo DPD kuriér, alebo obzvlášť spoľahlivé a zabezpečené prostredníctvom špeciálne vyškoleného špeditéra. A okrem toho si môžete svoju objednávku vyzdvihnúť aj sami v našom sklade, ak chcete. Na tejto stránke nájdete prehľad všetkých dostupných spôsobov dopravy.

1. Objednajte si produkt a špecifikujte spôsob doručenia

2. Dostanete správu s potvrdením objednávky

3. Počkajte, kým Vaša objednávka dorazí

4. Vyzdvihnite si objednávku osobne alebo u kuriéra.

Menšie Balíky

DPD / PickUp Point / BOX (do 15 Kg)​

Všetky objednávky do 100€

od 2.90 €

Všetky objednávky nad 100€

Zdarma

Osobný odber a vlastná preprava do 15km

Osobný odber pre okres Stropkov

Zdarma

Väčšie Balíky

DPD / HOME / CLASSIC Kuriér (do 30 kg)​

Všetky objednávky do 100€

od 3.95 €

Všetky objednávky nad 100€

Zdarma

Express Kuriér Slovenskej POŠTY (do 50 kg)

Všetky objednávky do 100€

od 3.95 €

Všetky objednávky nad 100€

Zdarma

Platobné Možnosti

SPÔSOB PLATBY  
Besteron - online platba pokiaľ ste zvolili online platbu , kartou alebo platobnými tlačidlami Vašu objednávku začneme spracovávať okamžite, zároveň emailom obdržíte daňový doklad k platbe.bez poplatku 
Prevod do banky – pokiaľ ste zvolili platbu prevodom, počkajte, prosím, na ďalší e-mail, v ktorom Vám pošlem podklady k platbe s potrebnými údajmi. Termín dodania objednávky sa môže vzhľadom na zvolenú formu platby predĺžiť. Objednávka sa začne spracovávať až po prijatí platby.bez poplatku 
Dobierka – objednávku Vám pošlem na Vašu adresu a pri jej prevzatí zaplatíte kuriérovi v hotovosti alebo kartou. Je k dispozícii len pre Slovensko.  1.90 €
Platba v hotovosti – objednávku zaplatíte v našom sklade konkrétne táto možnosť platí LEN PRE OSOBNÝ ODBER a to v hotovosti, na základe vystavenej faktúry.bez poplatku

Cena a platobné podmienky

Ceny predávaných tovarov sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a sú aktuálne. Cena tovaru je uvedená v mene EUR. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zverstore.sk  je platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru bez predchádzajúceho upozornenia najmä v nadväznosti na zmenu cien výrobcov, dovozcov ako aj so zmenou kurzu EUR voči iným zahraničným menám.

 • Ceny tovarov nezahŕňajú poštovné.
 • Predávajúci si neúčtuje balné.
 • Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (poštovné, a pod.), ktoré musí Kupujúci pre získanie objednávaného tovaru zaplatiť. Konečnú cenu nie je možné Predávajúcim jednostranne meniť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť týmito spôsobmi:

 • jednorazovým prevodom na účet Predávajúceho vedený v banke – Všeobecná úverová banka, a.s.,

IBAN: SK02 0200 0000 0042 6440 3151, SWIFT (BIČ): SUBASKBX, v lehote do 3 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy (potvrdenia Objednávky Predávajúcim)

 • platbou na dobierku v hotovosti doručovateľovi, resp. kuriérovi.

Hodnotenia zákazníkov